Brøytestikkeinnsamler

Brøytestikkeropptakeren arbeider helt automatisk. Maskinen for opptak av brøytestikker monteres lett og hurtig til kjøretøyet og er konstruert til bruk på lette lastbiler, hjullastere og traktorer ved bruk av forskjellige festesystemer.

• Start og stopp skjer fra førerhytten
• Opptakeren kan stå på lasteplanet på en lastebil eller bil, eller i en henger
• Maskinen kan plukke fra høyre og venstre side av kjøretøyet
• I transportstilling er ingen deler utenfor lasteplanet
• Drives fra aggregat med luft kjølt bensinmotor
• Styrestrøm fra bilens elektriske anlegg
• Gripeklo med stor “kjeft ”
• Stikkene løft es så hurtig opp at føreren slipper å stoppe for oppsamling
• Kjørehastighet 30 km/h
• Brøytestikkene løft es og slippes på noen få sekunder
• Enkel i bruk!
• Vekt 950 kg
• Driftsspenning 24 V (tilbehør 12 V)
• Hydr. trenger 40 liter/min –150 bar