Br√łytestikkeutsetter

Maskinen for utsetting av brøytestikker monteres lett og hurtig til kjøretøyet. Den er konstruert til bruk på lette lastbiler, hjullastere og traktorer ved bruk av forskjellige festesystemer.

Brøytestikkene kan settes parallelt med trafikken også på venstre side på veier med flere felt i samme retning. Dette uten å måtte kjøre mot trafikken. Føreren starter maskinen fra kontrollpanelet fra førerplassen. Først føres stikkestålet 30 cm ut fra kjøretøyet. Stikkstålet roterer så under nedsenkningen. Deretter settes brøytestikken på plass. Når stikken er på plass, presser maskinen godt rundt brøytepinnenog dytter stikken litt bort fra veien. Om stikkestålet treff er en stein eller liknende, løft er maskinen stikkestålet automatisk og et lyssignal informerer føreren om en hindring.

Maskinen kan brukes til plastikk, bambus og kvistmarkører. Den kan også brukes til å sette ut målestolper til bruk ved asfaltering, vegarbeid osv.