Powered by Joomlamaster.org.uatogether with Joomstudio.com.ua

Utsättningsautomat för snöstörar


• Det går lätt och snabbt att montera automaten på fordonet med hjälp av fordonets egen kran. Den här automaten för snöstörar, avsedd för lätta lastvagnar, kan även med hjälp av adapterdelar monteras på lastbilar, hjullastare och traktorer.
• Med automaten kan man lägga ut snöstörar i trafikens riktning även på vänster sida av motorväg.
• Föraren startar utsättningsautomatens arbetscykel via kontrollpanelen i förarhytten. I början av arbetscykeln
flyttas spettet i sidled ca 30 cm utanför maskinen. Spettet roterar under arbetsfasen.
Ett stampningsverktyg packar stören stadigt i marken och samtidigt lutas stören något mot vägrenen.
• Ifall spettet t.ex. träffar en sten lyfts det automatiskt upp och föraren blir via kontrollpanelenen varse
om hindret.
• Med automaten kan man sätta ut snöstörar av plast-, bambu- och även ruskor. I samband med beläggningsarbeten kan även s.k. mätstörar sättas ut med hjälp av automaten.

  1. Specifikationer
  2. Bilder
  3. Video
Bredd vid förflyttning 3000 mm Automatens funktionscykel 8-12 sek
Vikt 950 kg Max. Arbetstakt n. 150 viittaa/h
Driftsspänning 24 V (lisävaruste 12 V) Laddningstid av störkassetten 6-10 min.
Behov av hydraulolja 50-70 l/min –150 bar Antal fack i störkassetten 150-200
Spettets borrdjup 300 mm