Powered by Joomlamaster.org.uatogether with Joomstudio.com.ua

Plogar

VAMA snöplogar har utvecklats speciellt med tanke på snöröjning av vägar, gårdsplaner och parkeringsplatser. Sortimentet omfattar många typer av plogar för olika användningsändamål.
Ploggrindarna för VAMA snöplogar har goda pendlingsegenskaper och ger ett jämnt plogningsresultat. Det är lätt att justera flythöjden, antingen med slitskor eller stödhjul (fås som tillval).

VAMA-vikplogsmodeller är en mångsidig plogserie avsedda för arbetsmaskiner av varierande storlek. Vikplogarna är ett effektivt redskap för snöröjning av vägar, gator, parkeringspatser och industritomter. VAMA-vikplogar har goda flytegenskaper och plogskären är beroende på modell försedda med antingen 2- eller 4-sektioners fjädermekanism. Allt detta resulterar i ett mycket jämnt plogningsresultat.

VAMA U-plogen är försedd med en ploggrind bekant från VAMA snöplogar. Ploggrinden har samma egenskaper för svängning och pendling som med snöplogen. Förutom den svängbara mittsektionen är U-plogen på båda sidor försedd med sidovingar som kan svängas framåt och bakåt, vilket exempelvis gör det möjligt att effektivt samla upp snö.

Vama breddbara skopor. Ett snöröjningsredskap som riktar sig till de professionella för skötsel av gårdsplaner och parkeringsplatser. 

VAMA breddbara plogar passar för skötsel av både mindre och större områden.
De hydrauliskt utskjutbara sidovingarna gör den här plogen särskilt användningsbar i förhållanden
där man tidvis måste igenom smala passager.

VAMA-skjutblad är ett ekonomiskt basverktyg för snöröjning då snömängden är ringa eller sporadisk. God sikt över schaktbladet kombinerat med slitskor gör det lättare att utföra ett noggrant arbete. Skjutbladet kan utrustas med pendlande skjutgrind samt hydraulisk svängning av bladet.