Powered by Joomlamaster.org.uatogether with Joomstudio.com.ua

Skjutblad

VAMA-Skjutblad är ett ekonomiskt basverktyg för snöröjning då snömängden är ringa eller sporadisk. God sikt över schaktbladet kombinerat med slitskor gör det lättare att utföra ett noggrant arbete. Skjutbladet kan utrustas med pendlande skjutgrind samt hydraulisk svängning av bladet.

Egenskaper
• Steglöst ställbara/gängade slitskor
• Levereras utrustad med vändbart plant/tandat skär

  1. Specifikationer
  2. Tillval
Modell Vikt Höjd (A) Bredd min. (B)
EAP2500 225 kg 710 mm 2500 mm
EAP3000 270 kg 710 mm 3000 mm
EAP3800 345 kg 710 mm 3800 mm

Vikterna kan variera beroende på utrustningen.

• +/- 42° svängning, pendlande ploggrind, bekant från VAMA-snöplogar
• 45° vingar med skruvförband
• Olika skäralternativ
• Flerfunktionsventiler
• Hårdmetallskär
• LED positionsljus